Bank

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ekonomia serwera fCraft.pl
Ekonomia.png
Bank serwerowy


Wersja wdrożenia: v2.0.0


Informacje

Bank pozwala na zamianę surowca stanowiącego walutę na serwerowe dolary lub odwrotnie, wszelkie wpłaty i wypłaty zapisywane są w historii transakcji.

Waluta na serwerze

fCraft.pl:

  • Bryłka złota: 1$
  • Sztabka złota: 9$
  • Blok złota: 81$

easy.fCraft.pl:

  • Bryłka żelaza: 1$
  • Sztabka żelaza: 9$
  • Blok żelaza: 81$

Użycie

Wpłata całości surowca posiadanego w ekwipunku do banku:

/bank +

Wypłata całości dolarów z banku w postaci surowca:

/bank -

Wpłata określonej kwoty do banku:

/bank +<kwota>

Wypłata określonej kwoty z banku:

/bank -<kwota>

Historia

v2.0.0:

  • Dodanie systemu bankowego pod nazwą "Kantor" i z komendą /kantor.

v2.0.9.1:

  • Naprawa błędu: nadmiarowe złoto znikało gdy ekwipunek był pełen.

v2.1.5:

  • Zmiana komendy /kantor na /bank z pozostawieniem przekierowania.

v2.1.9:

  • Dodanie komend /bank + i /bank - do szybkich wpłat oraz wypłat.