Cuboidy

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Własność na serwerze fCraft.pl
Własność.png
System cuboidów


Wersja wdrożenia: v2.0.0

Informacje

Cuboidem nazywany jest obszar zabezpieczony na potrzeby serwera lub w posiadaniu gracza. Serwerowy system cuboidów należy do jednego z najczęściej aktualizowanych.

Obszar

Obszar cuboida może mieć kształt prostopadłościanu lub wielokąta o określonej wysokości. Modyfikacja WorldEditCUI umożliwia oglądanie granic obszaru po jego zaznaczeniu.

Nazwa

Nazwa cuboida składa się z prefiksu tworzonego z nicku gracza i znaku podkreślenia (np. libter_) oraz nazwy właściwej (np. dom). Dozwolone są wyłącznie małe litery alfabetu łacińskiego, cyfry oraz myślnik i znak podkreślenia.

Role

Aktualnie można wyróżnić trzy role związane z cuboidem:

 • Posiadacz - posiada pełen dostęp do cuboida, może wykonywać wszystkie akcje związane z zarządzaniem.
 • Mieszkaniec - może dowolnie modyfikować teren wewnątrz cuboida, jednak bez możliwości zarządzania.
 • Gość - nie może modyfikować terenu, chyba że pozwolą mu na to odpowiednie flagi.

Nadrzędność

Obszar cuboida nadrzędnego obejmuje wszystkie przypisane do niego cuboidy. Mieszkańcy cuboida nadrzędnego mogą korzystać z podrzędnych, a mieszkańcy podrzędnego mogą modyfikować teren jedynie w granicach swojego cuboida - przydaje się to np. do tworzenia galerii handlowych.

Zarządzanie

Składnia

/c <akcja> [dalsze parametry w zależności od akcji]

Dostępne akcje

 • Podkreślone znaki w nazwie akcji oznaczają skrót, np. można stosować /c +p zamiast /c +posiadacz.
 • Gdy nick gracza wywołującego komendę jest zbieżny z prefiksem można pominąć go pisząc np. dom zamiast libter_dom.
 • Podanie znaku @ zamiast nazwy wykonuje akcję na cuboidach w miejscu pobytu.
 • Umieszczenie znaku * w nazwie wykonuje akcję na wszystkich cuboidach pasujących do wzoru (np. dom1 pasuje do dom*).

Dla wszystkich

 • /c info [nazwa] - wyświetla szczegółowe informacje na temat cuboida o podanej nazwie lub na temat cuboida w miejscu pobytu gracza gdy nazwa nie jest podana.
 • /c zaznacz [nazwa] - zaznacza cuboida o podanej nazwie lub cuboida w miejscu pobytu gracza gdy nazwa nie jest podana.
 • /c -zaznacz - czyści zaznaczenie.
 • /c lista [strona] - pokazuje listę cuboidów, strona przyjmuje domyślnie wartość 1.
 • /c rodzic <nazwa> <nadrzędny> - ustawia cuboida nadrzędnego.
 • /c flaga <nazwa> <flaga> [wartość] - ustawia flagę cuboida, w przypadku braku wartości flaga zostaje usunięta.
 • /c flaga <nazwa> <flaga> grupa [wartość] - ustawia grupę dla flagi cuboida, przy braku podanej wartości grupa zostaje usunięta.
 • /c nazwa <nazwa> <nowa nazwa> - zmienia nazwę cuboida na nową.
 • /c usuń <nazwa> - nieodwracalnie usuwa cuboida.
 • /c +posiadacz <nazwa> <nick> - dodaje posiadacza cuboida.
 • /c -posiadacz <nazwa> <nick> - usuwa posiadacza cuboida.
 • /c +mieszkaniec <nazwa> <nick> - dodaje mieszkańca cuboida.
 • /c -mieszkaniec <nazwa> <nick> - usuwa mieszkańca cuboida.
 • /c praca <nazwa> skrzynia - ustawia skrzynkę prac na cuboidzie.
 • /c praca <nazwa> <zadanie> [kwota] - ustala wypłatę za wykonanie pracy na cuboidzie.
 • /c praca wypłata - wypłaca pieniądze zarobione podczas pracy na cuboidzie.
 • /c +<zawód> <nazwa> <nick> - dodaje pracownika cuboida.
 • /c -<zawód> <nazwa> <nick> - usuwa pracownika cuboida.

Dla moderacji

 • /c nowy <nazwa> <nick> - tworzy nowego cuboida na podstawie zaznaczenia.
  • Dodanie # na końcu nazwy pomoże w numerowaniu kolejnych cuboidów. Np. wpisanie /c n dom# Libter gdy istnieją cuboidy libter_dom1 i libter_dom2 utworzy cuboid libter_dom3.
 • /c edytuj <nazwa> - zmienia obszar cuboida na podstawie zaznaczenia.
 • //count - pokazuje objętość zaznaczenia.
 • //distr - zlicza bloki w obrębie zaznaczenia.

Dla administracji

 • /c migracja <uuid źródłowy> [uuid docelowy] - zmienia wszystkich posiadaczy i mieszkańców cuboidów o UUID źródłowym na UUID docelowy lub usuwa ich jeśli UUID docelowy nie jest podany.

Ucieczka

W przypadku braku możliwości wyjścia z cuboida możesz użyć komendy /uciekaj. Po 30 sekundach stania w bezruchu otrzymasz tymczasowy efekt lewitacji powodujący wznoszenie się do góry przy możliwości poruszania się we wszystkie strony.

Jeżeli wymieniona komenda nie okaże się pomocna możesz w ostateczności zgłosić się do administracji za pomocą systemu zgłoszeń.

Dostęp do bloków

Za pomocą tabliczek postawionych na bloku można w łatwy sposób kontrolować dostęp do bloków takich jak skrzynia, piecyk, kowadło, drzwi, a nawet latarnia magiczna, instrument i wiele innych.

W zależności od tekstu w pierwszej linijce tabliczki różni gracze będą mieli dostęp do cuboida:

 • [Gość] - Dostęp dla wszystkich.
 • [Pracownik] - Dostęp tylko dla osób dodanych w systemie zawodów.
 • [Gracz] - Dostęp dla graczy o nickach wymienionych w kolejnych linijkach tabliczki.

Historia

v2.0.0:

 • Dodanie systemu cuboidów.

v2.0.7:

 • Dodanie ignorowania cuboidów dla wierzchowców z podpisanymi siodłami.

v2.0.9.2:

 • Poprawienie integracji tworzenia ścieżek na ziemi z cuboidami.

v2.0.10.2:

 • Dodanie ignorowania cuboidów dla nieumarłych koni z podpisanymi siodłami.

v2.1.1:

 • Dodanie wiadomości na pasku akcji po wejściu na cuboid lub ziemię niczyją.
 • Dodanie komendy /c do łatwiejszego zarządzania cuboidami:
  • Umożliwienie dodawania i usuwania z cuboida graczy non-premium, którzy choć raz byli na serwerze.
  • Akcje wspierane bezpośrednio: +posiadacz, -posiadacz, +mieszkaniec, -mieszkaniec.
  • Akcje wspierane przez alias: lista, info, flaga i akcje moderacyjne.
 • Usunięcie powitań i pożegnań cuboidów z chatu.

v2.1.2:

 • Dodanie bezpośredniego wsparcia dla /c info.
 • Dodanie ignorowania cuboidów w przypadku zsiadania z wierzchowca.
 • Poprawienie wiadomości o wejściu na cuboida przez ich znaczące skrócenie.
 • Naprawa błędu: komenda /c nie pozwalała na dodawanie nowych graczy do cuboidów.

v2.1.2.4:

 • Poprawienie kolorystyki "@" w wiadomościach o wejściu na cuboid.

v2.1.4:

 • Dodanie bezpośredniego wsparcia dla /c nowy i /c edytuj.
 • Dodanie komendy /c usuń.
 • Dodanie wyświetlania flag i cuboida nadrzędnego w komendzie /c info.
 • Poprawienie kolorystyki komendy /c info.

v2.1.4.1:

 • Naprawa błędu: komenda /c nowy nadpisywała cuboida jeśli istniał drugi o tej samej nazwie.

v2.1.5:

 • Dodanie możliwości ucieczki z cuboida.
 • Dodanie komendy /c nazwa.
 • Dodanie spisu subkomend dostępnych dla moderatorów w komendzie /c.
 • Poprawienie wiadomości z komendy /c pod względem treści.

v2.1.5.3:

 • Naprawa błędu: komenda /c nazwa nadpisywała cuboida jeśli istniał już drugi o takiej samej nazwie.

v2.1.5.5:

 • Dodanie blokady bram przed niedodanymi do cuboida graczami.

v2.1.5.7:

 • Poprawienie spisu komend spod /c poprzez zamianę określenia współwłaściciel na posiadacz.

v2.1.6:

 • Dodanie komendy /c rodzic.
 • Dodanie bezpośredniego wsparcia dla /c flaga i /c lista.
 • Dodanie możliwości usuwania sklepów innych graczy przez posiadaczy cuboidów.
 • Dodanie możliwości usunięcia się z cuboida dla mieszkańców.
 • Dodanie blokady usunięcia się z cuboida przez ostatniego posiadacza.
 • Usunięcie komendy /rg w działaniach moderacyjnych, należy używać /c.

v2.1.7 (ukończenie pełnej wersji systemu cuboidów):

 • Dodanie asynchronicznej, sortowanej i stronicowanej listy cuboidów wraz z grupowaniem wg. numerów na końcu nazw.
 • Dodanie obsługi wielu światów za pomocą komend /cświat, /cnether, /ckres.
 • Dodanie możliwości zmiany nazwy cuboida z prefiksem innego posiadacza.
 • Dodanie komendy /c nowy <nazwa># <nick> dla moderacji automatycznie wstawiającą kolejny numer w miejsce #.
 • Dodanie alternatywnych akcji bez polskich znaków (np. usun zamiast usuń).
 • Dodanie wyświetlania spolszczonych grup flag w komendzie /c info.
 • Spolszczenie wartości flag w komendzie /c info.
 • Naprawa błędów:
  • Formatowanie flagi powitanie wpływało na wyświetlanie dalszych flag uniemożliwiając czasem ich odczytanie (&k).
  • Cuboid nadrzędny mógł być ustawiony bez zgody jego posiadacza.
  • Podanie nazwy cuboida z niedozwolonymi znakami w komendzie /c nowy nie wyświetlało informacji o błędzie.
 • Zmiana nazwy z "Lokator" na "Mieszkaniec" w wiadomościach o wejściu na cuboid.

v2.1.8:

 • Podłączenie tematów pomocy /cuboid grupy i /cuboid flagi do komendy /c.

v2.1.9:

 • Dodanie komendy /c lista [gracz] pokazującej listę cuboidów gracza dla administracji.
 • Dodanie komendy /c teleportacja <nazwa> teleportującej do cuboida dla administracji.

v2.1.9.1:

 • Ulepszenie połączenia z tematami pomocy.
 • Naprawa błędu: komenda /c lista nie wyświetlała grupy cuboidów jeśli ta była ostatnia.

v2.1.9.2:

 • Naprawa błędu: zadanie wyświetlania listy cuboidów zawieszało się w przypadku niektórych nazw.
 • Dodanie zabezpieczenia zatrzymującego powyższe zadanie w przypadku jego zawieszenia się.

v2.1.10:

 • Dodanie komendy /c lista [strona] * wyświetlającej wszystkie cuboidy dla administracji.
 • Zmiana nazwy komendy /ckres na /cend.
 • Naprawa błędu: komenda /c teleportacja nie przenosiła do innego świata jeśli cuboid docelowy się tam znajdował.

v2.1.11:

 • Dodanie sprawdzania cuboidów opartego o flagi w mechanice serwera (np. przy przywoływaniu).
 • Spolszczenie i sformatowanie wiadomości o niedozwolonej akcji na cuboidzie.

v2.2.3:

 • Dodanie komendy /c -zaznacz i udostępnienie komendy /c zaznacz dla graczy.
 • Dodanie automatycznego usuwania cuboidów nieaktywnych, trzydniowych graczy.
 • Dodanie pokazywania objętości w komendzie /c info.
 • Dodanie uprawnień do //count i //distr dla moderacji.
 • Naprawa błędu: prace przypisane do cuboida nie były usuwane po jego usunięciu.

v2.2.4:

 • Dodanie obsługi grup cuboidów w komendzie /c info.
 • Dodanie informacji o statusie posiadacza lub mieszkańca w komendzie /c lista.
 • Dodanie wykonywania komendy /c info po kliknięciu na nazwę cuboida w komendzie /c lista.

v2.2.7:

 • Dodanie prostej kontroli dostępu do bloków za pomocą tabliczek [Gość] i [Pracownik].
 • Dodanie możliwości wykonania akcji na cuboidzie na którym aktualnie się przebywa poprzez wstawienie znaku @ zamiast nazwy.
 • Dodanie wykonywania odpowiedniej komendy po kliknięciu na element listy gdy w danym miejscu znajduje się wiele cuboidów.

v2.2.7.1:

 • Naprawa błędu: akcje z @ zamiast nazwy cuboida nie były poprawnie logowane.

v2.2.9:

 • Dodanie możliwości określenia graczy w ramach prostej kontroli dostępu do bloków za pomocą tabliczki [Gracz] zawierającej nicki w kolejnych linijkach.
 • Dodanie wykonywania komendy /namierz <nazwa> po kliknięciu na nazwę cuboida oraz /info <nick> po kliknięciu na nick posiadacza lub mieszkańca w komendzie /c info.

v2.2.9.1:

 • Dodanie komendy /c migracja pozwalającej na przeniesienie wszystkich cuboidów z UUID źródłowego na docelowe.

v2.2.10:

 • Dodanie możliwości używania znaku * w nazwie cuboida w celu wykonania akcji na wszystkich cuboidach pasujących do wzoru.
 • Naprawa błędów:
  • Błędne podpowiedzi przy używaniu @ z wieloma argumentami.
  • Nieprawidłowe wyświetlanie użycia komendy /c usuń.