Komunikacja

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje

Na tej stronie znajduje się lista dostępnych komend i funkcji dotyczących komunikacji na serwerze.

Komendy

Wiadomość prywatna

 • /m <nick> <wiadomość> - wysyłanie prywatnej wiadomości do gracza o podanym nicku.
 • /m <nick1>,<nick2>,<...> <wiadomość> - wysyłanie wiadomości do grupy graczy.

Odpowiedź

 • /r <wiadomość> - odpowiadanie na ostatnio otrzymaną wiadomość.

Poczta

Poczta pozwala na komunikację prywatną z graczami offline.

 • /mail send <nick> <wiadomość> - wysyłanie wiadomości pocztowej do gracza o podanym nicku.
 • /mail read - wyświetlanie otrzymanych wiadomości.
 • /mail clear - usuwanie otrzymanych wiadomości.

Ignorowanie

Ta komenda pozwala na zablokowanie danej osobie kontaktu z graczem.

 • /ignore - wyświetlanie listy ignorowanych graczy.
 • /ignore <gracz> - rozpoczynanie lub zaprzestanie ignorowania gracza.
  • Zignorowany nie może wysyłać przelewów oraz wiadomości prywatnych i pocztowych do ignorującego.
  • Wiadomości na chacie zignorowanego gracza nie wyświetlają się ignorującemu.

Funkcje

Tagi

 • [pos] zmienia się w lokalizację piszącego w formacie (<świat>, X: <x>, Y: <y>, Z: <z>).
 • [dis] zmienia się w ilość kratek dzielących wpisującego gracza od gracza otrzymującego wiadomość w formacie [Odległość: <liczba> bloków].
 • [hp] zmienia się w aktualnąilość punktów zdrowia w formacie <punkty życia>❤.
 • [$] zmienia się w stan naszego konta w formacie <stan konta>$.
 • [exp] zmienia się w poziom doświadczenia w formacie <ilość> poziom/y/ów

Podpowiedzi tagów

 • [ pos] zmienia się w [pos] umożliwiając podpowiadanie graczom co trzeba wpisać.
 • Powyższa reguła działa w przypadku wszystkich pozostałych tagów.

Komenda

 • ./<komenda> zmienia się w /<komenda>, np. ./pomoc zostanie wyświetlone jako /pomoc.
 • [/<komenda>] zmienia się w klikalną komendę na czacie w formacie /<komenda>, np: [/info Libter] zostanie wyświetlone jako /info Libter i będzie tę wiadomość kliknąć.