Nawigacja

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje

System nawigacji umożliwia graczom namierzenie dowolnego miejsca na mapie.

Kompas

Informacje wyświetlane przez kompas.

Podstawowym narzędziem nawigacyjnym jest kompas wyświetlający informacje o celu wskazanym komendą /namierz:

 • kierunek do celu (igła kompasu),
 • odległość do celu (nazwa kompasu),
 • rodzaj lub nazwa celu,
 • współrzędne celu.

Wskazówki

 • W ekwipunku jednocześnie można mieć wiele kompasów wskazujących różne cele, jednak ze względu na ograniczenia Minecrafta aktywny jest wyłącznie kompas trzymany w ręce.
 • Kliknięcie kompasem na blok przy użyciu prawego przycisku myszy spowoduje namierzenie go.

Komendy

Ustawianie celu

 • /namierz <x> <z> - namierza określone współrzędne X i Z.
 • /namierz <nick> - namierza współrzędne innego gracza po wyrażeniu przez niego zgody komendą /namierz tak.
 • /namierz <nazwa> - namierza współrzędne środka cuboida o podanej nazwie.
 • /namierz miejsce lub /warp - wyświetla menu ze spisem miejsc opisanych na forum. Kliknięcie przedmiotu powoduje namierzanie wybranego miejsca.
 • /namierz łóżko - namierza współrzędne ostatnio użytego łóżka.
 • /namierz zgon - namierza miejsce ostatniej śmierci w danej sesji serwera.

Znajdowanie wierzchowców

 • /namierz wierzchowiec - wyświetla listę wraz z koordynatami wszystkich wierzchowców z podpisanymi siodłami lub dywanami w promieniu 64 kratek.

Współrzędne portalu

 • /portal - wyświetla współrzędne odpowiedniego miejsca na portal w równoległym świecie (zwykłym lub netherze).

Historia

v2.1.8:

 • Dodanie systemu nawigacji.

v2.1.8.3:

 • Dodanie automatycznego przełączania aktywnego kompasu na trzymany w ręce.
 • Usunięcie przełączania aktywnego kompasu lewym kliknięciem.

v2.1.9:

 • Dodanie sposobu na namierzenie łóżka.

v2.1.11:

 • Dodanie sposobu na namierzenie cuboida.

v2.2.3:

 • Dodanie sposobu na namierzenie ostatniego zgonu.

v2.2.6:

 • Zmiana komendy /namierz cuboid <nazwa> na /namierz <nazwa>.
 • Umożliwienie podawania nazwy bez prefiksu, np. dom zamiast libter_dom.

v2.3.0:

 • Zmiana komendy /namierz koń na /namierz wierzchowiec.

v2.3.4:

 • Dodanie wyświetlania nazwy lub gatunku wierzchowca w komendzie /namierz wierzchowiec.