Regulaminy

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje

Regulaminy to dokumenty określające zasady panujące na serwerach i forum oraz w innych miejscach należących do fCraft.pl.

Lista

Odniesienia

Każdy regulamin ma swój tag zawierający wyróżniającą go literę oraz numer wersji. Regulaminy dzielą się na paragrafy (np. §1) dzielące się na punkty (np. §1.2.), które mogą czasem dzielić się na podpunkty (np. §1.2.3).
Jednoznaczny sposób odniesienia się wygląda tak:

[<tag>] §<paragraf>.<punkt>.[podpunkt]: <treść zapisu>

np.

[R2] §1.6: Zabronione są wszelkie działania na szkodę forum lub serwera.

lub

[T1] §1.3.1: Na chacie serwera dozwolone jest incydentalne używanie wulgaryzmów zwłaszcza odnoszących się do sytuacji lub jako cytat.