Regulamin Globalny v2

Z Wiki fCraft.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Informacje

Regulamin Globalny to nadrzędny regulamin obowiązujący we wszystkich miejscach należących do fCraft.pl.

Treść

§0. Definicje

 1. Moderacja - junior moderatorzy i cuboidowi moderatorzy.
 2. Użytkownik - gość lub zarejestrowany korzystający z forum, gracz serwera.
 3. uchylony.
 4. Nieaktywny gracz - gracz nie pojawiający się na serwerze od co najmniej miesiąca.
 5. Majątek - majątek określony w §3.1.
 6. Nieruchomość - nieruchomy majątek określony w §3.1.2-§3.1.4.
 7. Modyfikacja - modyfikacja lub zewnętrzna ingerencja w rozgrywkę (np. makro myszy).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Jest to punkt nadrzędny wobec wszystkich pozostałych zapisów regulaminu.
  Regulamin pełni tylko funkcję informacyjną. Serwer fcraft.pl jest własnością prywatną, więc właściciel zastrzega sobie prawo do banowania, przeglądania logów, konfiskaty przedmiotów i bloków oraz wszelkich innych działań, które uzna za stosowne.
  1a. Zbiorem najważniejszych wskazówek są założenia, ważne zasady spisane są w regulaminach, a doprecyzowane zasady w rozporządzeniach.
 2. W przypadku wątpliwości czy dane działanie jest dozwolone (np. po zauważeniu luki w poniższych zapisach, punkt §1.1 nie ma luk) gracz ma obowiązek skonsultować się z administracją.
 3. Zabronione jest umieszczanie treści lub linków do stron niezgodnych z Regulaminem Treści.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 5. Konta utworzone w celu trollowania lub ominięcia bana będą banowane permanentnie lub usuwane.
 6. Zabronione są wszelkie działania na szkodę forum lub serwera.

§2. Ochrona serwera

 1. Zabronione jest używanie modyfikacji z wyjątkiem określonych w [R/Dozwolone modyfikacje].
 2. W przypadku wykrycia błędu serwera lub forum gracz ma obowiązek natychmiastowo zaprzestać wykorzystywania go i dyskretnie poinformować administrację.
 3. Zabronione jest omijanie pluginu na automatyczne wyrzucanie graczy AFK.
  1. W szczególności zabronione jest tworzenie i wykorzystywanie maszyn do automatycznego lub półautomatycznego łowienia.
 4. Zabronione są wszelkie próby pozyskania seeda, mapy lub plików serwerowych.
 5. Zabronione jest granie na więcej niż jednym kliencie Minecraft w tym samym czasie.

§3. Ochrona własności

 1. W skład majątku gracza wchodzą:
  1. postać w grze i jej punkty życia,
  2. dobra niczyje pozyskane w zgodzie z §2.1-§2.2,
  3. dobra zdobyte w wyniku wymiany z innymi graczami,
  4. dobra pozyskane z posiadanego majątku w zgodzie z §2.3.
 2. Zabronione jest naruszanie majątku bez zgody posiadacza.
  1. W szczególności zabronione jest zabudowywanie portali netherowych uniemożliwiające graczom wydostanie się.
  2. W przypadku braku dowodów w sprawie przewinienie ulega przedawnieniu.
 3. Gracz może ustalać własne prawa w obrębie posiadanej nieruchomości, jeśli zabezpieczy ją przed wejściem graczy nie znających tych praw.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za majątek utracony w wyniku lagów lub błędów serwera.

§4. Moderacja

 1. Moderacja ma obowiązek zabezpieczenia cuboidem nieruchomości na prośbę gracza.
 2. Moderacja ma obowiązek pomniejszenia cudzego cuboida o część niesłużącą ochronie nieruchomości na prośbę gracza.
 3. Moderacja ma obowiązek udzielania pomocy pisemnej w sprawach związanych z serwerem na prośbę gracza.
 4. Moderacja ma obowiązek sprawdzenia logów bloków i kontenerów na prośbę gracza.
 5. Moderacja ma prawo do usuwania nieruchomości nieaktywnych graczy pod warunkiem rozbiórki całej nieruchomości i przeniesienia pochodzących z niej przedmiotów w bezpieczne miejsce z możliwością odbioru.

Historia

v2.1.3.3:

 • Dodanie §2.4.
 • Dodanie §3.4.

v2.1.3.4:

 • Dodanie §3.2.1.

v2.1.5.4:

 • Dodanie §2.5.

v2.1.5.5:

 • Zmiana §2.1: Zabronione jest używanie jakichkolwiek modyfikacji lub zewnętrznych programów ingerujących w rozgrywkę z wyjątkiem: [...].

v2.1.7:

 • Zmiana §2.1: Zabronione jest używanie jakichkolwiek modyfikacji lub zewnętrznych programów ingerujących ingerencji w rozgrywkę z wyjątkiem:
 • Zmiana §2.2: W przypadku wykrycia błędu serwera lub forum gracz ma obowiązek natychmiastowo zaprzestać wykorzystywania go i dyskretnie poinformować administrację.

v2.1.8.4:

 • Dodanie §3.2.2.

v2.3.3:

 • Dodanie §1.1a.

v2.3.4.2:

 • Dodanie §0.7: Modyfikacja - modyfikacja lub zewnętrzna ingerencja w rozgrywkę (np. makro myszy).
 • Usunięcie podpunktów §2.1:
  1. poprawek grafiki i wydajności,
  2. minimap z wyłączonym widokiem jaskiń,
  3. menedżerów ekwipunku,
  4. wyświetlaczy dodatkowych elementów.
 • Zmiana §2.1: Zabronione jest używanie jakichkolwiek modyfikacji lub zewnętrznych ingerencji w rozgrywkę z wyjątkiem określonych w [R/Dozwolone modyfikacje].